BVBL
Aarlenstraat 82
1040 Brussel - België
Tel. : +32 2/507 68 11
Fax. : +32 2/888 68 11
Email : info@bvbl.be
 

Circulaires

2010 :

Ministerieel besluit van 22 juni 201 tot vaststelling, voor het boekjaar 2010, van het bedrag van het inschrijvingsrecht Download
Direct Payment, informatievergadering van 03 mei 2010 om 14u in het Beurspaleis Download
CBFA – Programma van de toezichthouders voor 2010 Download
Basel III, info meeting 24/02/2010 and Quantitative Impact Study Download

2009 :

Alle circulaires 2009 Download
   
Terugkerende bijdrage van de financiële sector. Download
Boekhouding van de Beursvennootschappen. Mededeling CBFA_2009_028 van 9 september 2009. Download
Blanchiment - Consultation CBFA. Download
Koninklijk besluit van 26 avril 2009 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de inspanning tot opleiding (BS 09/06/2009). Download
Koninklijk besluit van 24 juli 2008 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende het conventioneel brugpensioen (BS 01/10/2008). Download
Koninklijk besluit van 2 juni 2008 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 1999 tot oprichting van een "Paritair Fonds ten voordele van de risicogroepen voor de beursvennootschappen" en tot vaststelling van de statuten (BS 18/09/2008). Download
Koninklijk besluit van26 maart 2009 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de koopkracht (BS 27/04/2009). Download
Koninklijk besluit van26 maart 2009 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de werkzekerheid (BS 27/04/2009). Download
Koninklijk besuit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de risicogroepen (BS 27/04/2009). Download
Startfin News 2 - De Startfin 2009-website is in gebruik. Download
Startfin News - Stand van zaken en opleidingsaanbod. Download
Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen tijdens de vergadering van 8 januari 2009. Download
Auditcomité. Verplichting. Wet. Publicatie. Publicatie van de wet die de aan de financiële ondernemingen de verplichting oplegt om een auditcomité op te richten. Download

2008 :

Alle circulaires 2008 Download
   
Toegang van de beursvennootschappen tot de NBB voor de gescheiden rekeningen. Download
Koninklijk besluit van 2 juni 2008 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 1999 tot oprichting van een "Paritair Fonds ten voordele van de risicogroepen voor de beursvennootschappen" en tot vaststelling van de statuten (BS 18/09/2008). Download
Erkenningsraad voor Effectenmakelaars - Wetenschappelijk examen - Zittijd 2008. Download
Toetredingsovereenkomst betreffende de overdracht van de hoedanigheid van roerende voorheffing-plichtige. Uitnodiging aan gereglementeerde instellingen om de overeenkomst te onderschrijven. Download
Europese Spaarrichtlijn. Verhoging van het tarief vanaf 1 juli 2008. Toelichtingen bij de wijze waarop de verhoging van het tarief van de woonstaatheffing vanaf 1 juli 2008 moet worden toegepast. Download
Nieuw dubbelbelastingverdrag met de Verenigde Staten. Uitwisseling van bankgegevens. Commentaar bij het nieuw dubbelbelastingverdrag met de VS, inzonderheid over de voorziene uitwisseling van bankgegevens. Reactie gevraagd. Download
Startfin is nu operationeel. Met het akkoord van de RvB van de BVBL heeft het paritiair fonds een overeenkomst gesloten met Febelfin Academy voor de opleiding van personeelsleden die onder de definitie van de risicogroepen vallen. Download

2007 :

Alle circulaires 2007 Download
   
Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007 betreffende de koopkracht. Deze CAO werd ondertekend tijdens de vergadering van het Paritair Comité 309 van 13 november 2007. Zij zal eerstdaags worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Download
Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007 betreffende de werkzekerheid. Deze CAO werd ondertekend tijdens de vergadering van het Paritair Comité 309 van 13 november 2007. Zij zal eerstdaags worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Download
Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007 betreffende de inspanning tot opleiding. Deze CAO werd ondertekend tijdens de vergadering van het Paritair Comité 309 van 13 november 2007. Zij zal eerstdaags worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.. Download
Paritair Fonds voor de opleiding van de risicogroepen. Download
Halve dag Informatiesessie "Telewerk invoeren in een onderneming". Download
Erkenningsraad voor Effectenmakelaars - Wetenschappelijk examen. Zittijd 2007. Download
Koninklijk besluit van 25 april 2007 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de werkzekerheid (BS 18/05/2007). Download
Nieuwe regelgeving : richtlijnen CRD en Basel 2-raamwerk. Informatiesessie CBFA - 4 mei 2007 - Auditorium NBB. Download
Koninklijk besluit van 20 december 2006 - Toezichtskosten bancaire tussenpersonen. Inschrijvingsgeld voor tussenpersonen voor 2006 en 2007 nog steeds niet gekend (BS 29/12/2006). Download
Koninklijk besluit van 12 januari 2007 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de risicogroepen (BS 16/02/2007). Download
Koninklijk besluit van 3 december 2006 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de opleiding (BS 08/01/2007). Download
Koninklijk besluit van 21/11/2006 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de beursven-nootschappen, betreffende de wijziging van de berekening van de 5 pct.-drempel als bedoeld in artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (BS 08/11/2007). Download
Koninklijk besluit van 21/11/2006 waarbij algemeen verbindend wordt beursvennootschappen, betreffende het conventioneel brugpensioen (BS 08/01/2007) verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende het conventioneel brugpensioen. Download
Koninklijk besluit van 21/11/2006 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de koopkracht (BS 08/01/2007). Download