BVBL
Aarlenstraat 82
1040 Brussel - België
Tel. : +32 2/507 68 11
Fax. : +32 2/888 68 11
Email : info@bvbl.be
 

Toepassingsgebied

Kunnen toetreden tot het Paritair Comité 309 :

  • Elke beleggingsonderneming zoals bepaald in artikel 47, §1 1°, 2°, 3° en 4° van de Wet van 6 april 1995 ;
  • Elke kredietinstelling zoals bepaald in artikel 13 van de Wet van 22 maart 1993, waarvan de activiteit, hoofdzakelijk, erin bestaat professionele beleggingsdiensten te verlenen voorzien in artikel 46, 1° en 2° van de Wet van 6 april 1995 ;
  • Elke vennootschap voor beleggingsadvies zoals voorzien in artikel 123 van de Wet van 6 april 1995.